In Nieuws

Beste klanten,

Volgende week wordt er landelijk meer bekend over de status en voortgang van de Coronacrisis. Vandaar nummer 3 Corona update. Volgende week volgt er meer informatie.

Sluiting praktijk (fysiek)
Hoewel er geen sprake is van een verplichte sluiting zal de praktijk minimaal tot en met 28 april gesloten blijven voor ieders veiligheid. Afspraken worden volgens afspraak uitgesteld of online vervolgt.

Trainingen
Voor trainingen geldt dat deze niet doorgaan tot 6 juni. De training Inzicht in het Enneagram van 28 en 29 mei wordt verplaatst naar 24 en 25 september. Over de trainingen van juni en juli wordt later een besluit genomen.

Voorbereiding maatregelen & Protocol
De afspraken in de praktijk worden (mogelijk deels) hervat op het moment dat het veilig is om elkaar te treffen en de benodigde maatregelen hiervoor zijn genomen. Hierbij houd ik de landelijke richtlijnen, adviezen van het RivM en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches aan.

Op dit moment wordt gewerkt aan een protocol en maatregelen in de praktijk om bij mogelijke openstelling te voldoen aan strikte veiligheidseisen. Uiterlijk 1 mei ontvangt u verdere informatie hierover.

Houd de zaag scherp
Maak gebruik van de optie om te beeldbellen of chatten als je dat nodig acht! Aan een videogesprek om af te stemmen (indicatie=30 minuten)  zijn geen extra kosten verbonden. Jouw coachgesprekken houd je tegoed!

In een aantal gevallen is het doorzetten van de gebruikelijke coachgesprekken wel wenselijk en voor een aantal coachonderwerpen geldt dat deze uitstekend online plaats kunnen vinden.
Deze mogelijkheden worden vooraf besproken en er wordt gebruik gemaakt van beeldbellen via Pluform.

Pluform
Heb je een online afspraak? Start Pluform dan op in Google Chrome of Firefox op om een goede verbinding te kunnen maken. Als je online bent dan start de coach het videogesprek op de afgesproken tijd.

Succes en vergeet niet te genieten van het mooie weer !

Hartelijke groeten,
Linda

LVcoaching