In Nieuws

Corona maatregelen LVcoaching
Inmiddels zijn de landelijke maatregelen behoorlijk versoepeld. Met de nodige aanpassingen kunnen coachsessies en trainingen plaatsvinden vanaf 15 juni 2020.
Hier vindt je de voorzorgsmaatregelen waaraan iedere klant zich dient te houden.

Klik hier voor de pdf-versie van de Coronamaatregelen LVcoaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfstrainingen op locatie
Voor bedrijfstrainingen op locatie geldt dat deze kunnen plaatsvinden in overleg. Wij verwachten van u dat u voldoet aan de richtlijnen van het RiVM. Wij behouden ons het recht voor om de locatie te verlaten indien niet aan de Corona-maatregelen voldaan wordt.
De werkzaamheden worden voortgezet indien aantoonbaar aan de richtlijnen voldaan wordt.

Verantwoordelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze om wel of niet naar de praktijk te komen. Behoor je tot een risicogroep overleg dan met jouw arts of huisarts.