ADD

In de diagnostisering (DSM-5) worden voor ADD tegenwoordig de criteria gebruikt van ADHD, maar dan zonder hyperactiviteit. Kortom ADD en ADHD heten nu allemaal ADHD.
Toch is er een groot verschil en is het van belang dat de aanpak wel rekening houdt met deze verschillen.

Wat is ADD?

ADD is de afkorting voor Attention Deficit Disorder. Kort gezegd een concentratiestoornis. Dat kan zich uiten in dromerigheid, moeilijk om de aandacht vast te houden, snel afgeleid of chaotisch zijn. Door de hoeveelheid aan gedachten en beelden kom je niet tot actie. Het ontbreekt aan overzicht en daardoor stel je dingen uit of doe je ze op het allerlaatste moment.
Bij ADD is er in principe geen sprake van impulsiviteit of hyperactiviteit die tot aanzienlijke problemen leidt. Echter kan je met ADD toch ervaren dat je dingen heel adhoc doet of ineens van het ene naar het andere gaat. Dit komt door de concentratiestoornis, bijvoorbeeld, er komt ineens een gedachte voorbij en zonder dat je het doorhebt zit je in deze gedachte en kan je de concentratie niet vasthouden waar je mee bezig was.
Dromerigheid wordt vaak als kenmerk genoemd, maar het kan ook op verwardheid of vluchtigheid lijken.

ADD komt voor bij volwassenen en kinderen. Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen en meisjes meer last hebben van ADD.

Omgaan met ADD

Het woordje ‘disorder’ betekent stoornis of ontregeld zijn. En dat is precies wat er in de praktijk gebeurt. Als je ADD hebt, krijg je het gevoel dat je anders bent en dat mensen om je heen dit niet begrijpen. Bij ADD ligt de focus op het omgaan met de gedachtestroom, de planning en organisatie in het leven.
Ook wordt ADD nog wel eens verward met autisme (ASS). Hierdoor is het extra belangrijk dat bij het vermoeden van ADD de juiste hulp ingeschakeld wordt en de diagnose helder gesteld wordt.

Is het ADD?  is het ASS? of een combinatie van ADD en ASS? In alle drie de situaties is maatwerkbegeleiding nodig.

We zien in de praktijk dat er een verschil bestaat tussen het behandelen van ADD en het veranderen van gedrag in de praktijk. Dat laatste blijkt lastig.  Het is belangrijk dat in de hulpverlening de focus niet alleen op de aandoening ligt maar op de mens met unieke eigenschappen en talenten.  Daar moet ook bij de behandeling de focus op liggen!

Kenmerken van ADD

Op deze website is een aparte pagina gewijd aan het herkennen van ADD én ADHD. Er zijn drie gedragsgebieden: aandacht tekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. Met deze kenmerken kan je gemakkelijker vaststellen of je mogelijk te maken hebt met ADD of ADHD.

Als je daarover twijfelt of erin wordt bevestigd, ga dan naar je huisarts of in het geval van je kind, naar een kinderarts. Deze artsen kunnen je verder helpen naar gespecialiseerde hulp.

Meer weten over wat LVcoaching kan betekenen in de aanpak en ontwikkeling van mensen met ADD? Kijk dan meteen hier.