Behandeling van ADHD

Bij de behandeling van ADHD is het essentieel om eerst naar de mens te kijken en dan pas naar de stoornis. Primair gaat het om jou, je partner met ADHD of je kind! In het professionele circuit wordt dat maar al te vaak vergeten. Het gevolg is dat je op een gegeven moment niet ADHD hebt, maar het gevoel krijgt dat je ADHD bent. Het is belangrijk om je altijd te realiseren dat je aandoening maar een klein deel van jouw grote geheel is. Al het andere mag er ook zijn en heeft ook aandacht nodig, zoals je karakter, je vaardigheden en je talenten.

ADHD en nu?

De eerste tekenen van afwijkend gedrag merk je vaak zelf op. Thuis, op school of op het werk. Jouw gedrag, het gedrag van jouw partner of kind met ADHD levert problemen op en het lijkt wel of alles moeilijk gaat. Je overlegt met mensen om je heen en merkt dat iedereen goedbedoelde adviezen heeft en er veel informatie voor handen is op internet. ADHD kan een enorm effect hebben op jouw leven en het leven van je gezin.

Het is heel begrijpelijk dat je het eerst probeert zelf op te lossen, maar vraag op tijd hulp. Vaak is het lastig om zelf te overzien wat er nodig is.

Langdurige spanning, strijd of negatieve sfeer kan langdurig doorwerken en het kind zelfs beschadigen.

Hulpverlening

De eerste stap is de huisarts die de kenmerken van ADHD herkent. De huisarts stelt zelf geen diagnose, maar schrijft een verwijzing naar de ggz, een kinderarts of psycholoog.

De psycholoog mag wel de diagnose stellen en ook de gesprekken voeren met de cliënt. In de praktijk zien we dat er een verschil bestaat tussen het behandelen van het probleem en het veranderen van gedrag in de praktijk. Dat laatste blijkt lastig en is zonder passende coaching weinig succesvol.

Als er medicatie wordt voorgeschreven, gebeurt dat door een psychiater. Vervolgens geeft deze het over in de handen van de huisarts of kinderarts.

De kinderarts is een belangrijke schakel bij de behandeling van kinderen met ADHD. Hoewel ze geen diagnose stellen, zorgt hun multidisciplinaire werkwijze voor een bredere benadering van de gedragsproblematiek van een kind. Meer over de rol van de kinderarts kan je vinden op deze website.

Behandeling ADHD

ADHD-medicatie

Medicatie bij ADHD is omstreden. Laten we voorop stellen dat het effect van medicatie is bewezen. Er zijn zelfs behandelaars die pas willen starten met een behandelprogramma als er is begonnen met het nemen van medicatie. De andere kant is dat medicatie vervelende bijwerkingen of neveneffecten kan hebben. Vooral bij stoffen als methylfenidaat en dexamfetamine komt het regelmatig voor. Waarom zou je dan wel medicatie gebruiken? Nou, medicatie kan je helpen om je beter te concentreren, minder impulsief te handelen en je bent je meer bewust van je gedrag. Meer over ADHD-medicatie vind je hier.

ADHD coach

Een coach die gespecialiseerd is in ADHD kan je helpen om ADHD in de breedte aan te pakken. Leren hoe je ermee omgaat. Veranderen gaat niet van vandaag op morgen, maar kan je wel leren. Als coach laat ik je zien welke rol ADHD speelt in je dagelijks leven en wat je ermee kan doen. Je weet zelf ook wel dat je je beter moet concentreren en dat je structuur moet aanbrengen. Maar HOE doe je dat? En hoe houd je dat ook langer dan een paar weken vol en val je niet terug in je oude gedrag. Kijk op de pagina coaching hoe ik met LVcoaching dit als ervaringsdeskundige benader.