Kenmerken van ADHD

ADHD is een aandoening waarbij er sprake is van aandachttekort en overactiviteit. Daarnaast is ook impulsiviteit een kenmerkende gedragseigenschap.

Een zelftest ADHD kan je een eerste indruk geven over de kenmerken van ADHD die op jou van toepassing zijn. Je kunt op basis hiervan niet stellen dat je per definitie ADHD hebt. Hier zijn aanvullende onderzoeken voor nodig. Met onderstaand overzicht  geeft je wel inzicht in hoeverre het verstandig is om eens te gaan praten met een huisarts of kinderarts.

Kenmerken ADHD

Symptomen van aandachttekort

Bij een aandachttekort-stoornis heb je moeite om je aandacht te houden bij je omgeving of je activiteit. Je gedachten gaan al snel alle kanten op, waardoor je moeite hebt om je te concentreren. Herken je dit?

 • ik ben snel afgeleid
 • ik pieker veel
 • ik ben vergeetachtig en vaak spullen kwijt
 • ik kan moeilijk hoofd- van bijzaken onderscheiden
 • ik heb moeite met plannen en organiseren
 • ik heb moeite met aandachtig luisteren
 • ik heb geen overzicht; ben chaotisch
 • ik kan moeilijk keuzes maken
 • mensen vinden mij dromerig.

Symptomen van impulsiviteit

Impulsiviteit wordt gekenmerkt door snel handelen. Eigenlijk kan je zeggen dat het staat voor ‘eerst doen en dan denken’. Het gevolg is dat je vaak teleurgesteld bent over je eigen handelen, omdat je het achteraf gezien graag anders had gedaan. Omdat impulsief en creatief heel goed samen gaan, ben je goed in het verzinnen van excuses en het afschuiven van je eigen verantwoordelijkheid door anderen of omstandigheden de schuld te geven. Herken je het volgende?

 • ik ben ongeduldig en wordt snel (erg) boos
 • ik geef gemakkelijk geld uit aan impulsaankopen
 • ik heb eetbuien
 • ik ben verslavingsgevoelig (kan moeilijk maat houden)
 • ik ga vluchtige relaties aan die ik ook gemakkelijk weer afbreek
 • ik heb moeite om vriendschappen te onderhouden
 • ik maak onduidelijke afspraken of doe vage toezeggingen
 • ik heb geen controle over mijn eigen handelen of de gevolgen ervan.

Symptomen van overactiviteit

Overactief of hyperactief is het derde gedragskenmerk van ADHD. Ook hier een aantal gedragingen en eigenschappen op een rijtje. Herken je ze?

 • ik ben altijd bezig
 • mensen zeggen dat ik veel praat
 • mensen zeggen dat ik druk doe
 • ik kan me moeilijk ontspannen
 • ik heb een gevoel van innerlijke onrust
 • ik ben fanatiek
 • ik sport veel met de neiging tot teveel
 • ik raak snel verveeld
 • in mijn enthousiasme kan ik gemakkelijk overgaan tot drammen
 • ik heb last van stemmingswisselingen.

Er is geen score te behalen of een grens te trekken. Maar je voelt zelf wel aan hoe je reageert op deze voorbeelden. Als je een gevoel van (h)erkenning ervaart, is het verstandig om eens contact op te nemen of een lezing over ADHD bij te wonen.