In Blogs

Supervisie voor jou als leidinggevende

Als leidinggevende schiet de tijd voor reflectie er vaak bij in. En dat is zonde, je wilt je
doorontwikkelen en energie halen uit jouw persoonlijke ontplooiing.
Supervisie helpt jou als leidinggevende verder, geeft je waardevolle sparringsmomenten met nieuwe inzichten. Je leert hoe je jezelf nog beter staande houdt in een complexe en veeleisende werkomgeving


Leidinggeven en tijd voor ontplooiing

Je kent dat wel. Je hebt veel ideeën over hoe het beter zou kunnen. Maar het ontbreekt je simpelweg aan de tijd om hiervoor te zitten. Daarnaast is het een uitdaging hiervoor de juiste persoon te vinden.
Met wie spreek je over jou eigen ontwikkeling? Met wie praat je over jouw wensen en ontwikkeling ten aanzien van je werk? Met wie bespreek je jouw onzekerheden?

Hoe fijn zou het zijn om met een onafhankelijk iemand jouw persoonlijke ontwikkeling en de praktische uitvoering en dilemma’s hier rondom te bespreken.

Hoe gaat supervisie voor een leidinggevende te werk
In de supervisie krijgt de leidinggevende de tijd om te reflecteren op eigen werk met een sparringspartner uit het bedrijfsleven.
De analyse en begrijpen hiervan: Wat is de situatie? Welke gedachten en gevoelens kwamen boven? Welke waarden en normen spelen een rol? Waar ligt mijn talent? Wat doet de omgeving met me en waarom?
De toepassing: Wat wil ik bereiken en hoe kan ik daar gestructureerd naar toe werken?
Hier hoort ook bij het oefenen met nieuw gedrag en hier weer nieuwe ervaringen in opdoen.

Schematisch:

Gespreksonderwerpen voor de supervisie
Om een beeld te krijgen een aantal voorbeelden van gespreksonderwerpen

  • Hoe ga ik om met de werkdruk
  • Ik heb een idee, hoe zet ik dit om in een plan
  • Hoe ga ik om met het hoger management
  • Hoe bewaak ik mijn grenzen en verantwoordelijkheden
  • Hoe stem ik de verwachtingen goed af met mijn baas
  • Hoe creëer ik draagvlak bij mijn team
  • Ik sta niet achter een bedrijfsbesluit, hoe ga ik daar mee om?

Aan de slag met supervisie 
Plan een oriënterend kennismakingsgesprek. Hierin bepaal je jouw route en ontvangt daarna een voorstel.
Naar wens? Dan gaan we direct aan de slag.