DE TRAINING NEURODIVERSITEIT VOOR BEDRIJVEN IS VANAF Q4 2024 BESCHIKBAAR BIJ LVCOACHING !

TRAINING NEURODIVERSITEIT VOOR BEDRIJVEN

Deze Training Neurodiversiteit voor bedrijven, is ontworpen om inzicht te geven in de waarde van neurodiversiteit en om praktische strategieën te bieden voor het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving. Of je nu werkgever, leidinggevende, HR-professional of een betrokken collega bent, iedereen heeft baad bij een prettige en makkelijke samenwerking.

Wat is neurodiversiteit?

Neurodiversiteit verwijst naar de natuurlijke variaties in de menselijke hersenen en cognitie. Deze variaties omvatten onder andere autismespectrumstoornissen, ADHD, dyslexie, dyspraxie en andere neurologische verschillen. In plaats van deze verschillen te beschouwen als afwijkingen of stoornissen, erkent het concept van neurodiversiteit dat iedereen unieke denkpatronen en vaardigheden heeft die waardevol zijn voor de samenleving en de werkplek.

Waarom een training over neurodiversiteit voor bedrijven?

Neurodiversiteit brengt een schat aan voordelen met zich mee voor bedrijven. Neurodiverse medewerkers bieden unieke perspectieven en innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Ze kunnen vaak bijzonder goed presteren in specifieke taken en rollen, zoals patroonherkenning, detailanalyse en creatieve denkprocessen. Het bevorderen van een inclusieve werkomgeving waar neurodiverse medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen, leidt tot een hogere werknemerstevredenheid, verbeterde productiviteit en een positieve bedrijfscultuur.

Dit hoor je waarschijnlijk vaak; Neurodiversiteit is toch hartstikke mooi?

Ja, dat klopt en toch is er ook een keerzijde. Een neurodivers brein uitsluitend op een positieve manier wegzetten doet tekort aan de problemen waar bedrijven, maar ook mensen met een neurodivers brein zelf, tegenaan lopen.
Een neurodivers brein kan onhandig, ongewenst of complex zijn, waardoor verwachtingen en samenwerkingen in bedrijven onder druk komen te staan.

Door bij de positieve én lastige kanten van neurodiversiteit stil te staan krijg je zicht op het totale plaatje van neurodiversiteit en kan je vanuit een zorgvuldig, compleet en inclusief kader werken:
 – Persoonlijkheid, Competentie, Leerstijlen en Neurodiversiteit –   

Opbouw van de training

1. Introductie Neurodiversiteit op de werkplek

In dit eerste deel van de training bieden we een uitgebreide introductie tot neurodiversiteit. We bespreken de definitie, de verschillende vormen van neurodiversiteit en waarom het belangrijk is om deze diversiteit te omarmen. Het doel is om een solide basiskennis te verschaffen en deelnemers bewust te maken van de waarde van neurodiverse talenten.

 • Basiskennis neurodiversiteit
 • Mythen en misvattingen
 • Neurodiversiteit als kracht
 • Neurodiversiteit als probleem

2. Persoonlijke ervaringen met neurodiversiteit binnen bedrijven

Een van de meest krachtige manieren om begrip en empathie te bevorderen, is door persoonlijke verhalen te delen.
Het delen van ervaringen op de werkplek, inclusief de uitdagingen die ze hebben ondervonden en de successen die ze hebben behaald biedt een uniek perspectief en moedigt open dialoog en vragen aan.

 • Persoonlijke ervaringen
 • Open dialoog en inzichten delen

3. Casestudie en plan

bedrijfstraining Amersfoort Utrecht Amsterdam

In dit deel van de neurodiversiteitstraining werken deelnemers in kleine groepen aan realistische casestudies.
Ze ontwikkelen oplossingen voor gesimuleerde uitdagingen en presenteren hun bevindingen aan de rest van
de groep. Dit hands-on deel van de training helpt deelnemers om de geleerde strategieën in de praktijk te brengen
en waardevolle feedback te ontvangen

 • De praktische toepassing
 • Een inclusieve werkomgeving

4. Implementatieplan Neurodiversiteit

Het is belangrijk dat de training resulteert in concrete actie. In dit deel helpen we deelnemers om een persoonlijk of teamactieplan te ontwikkelen. We bespreken mogelijke hindernissen en bieden tips om deze te overwinnen. Deelnemers verlaten de training met een duidelijk plan van aanpak en toegang tot handige bronnen en vervolgstappen voor verdere ondersteuning.

 • Het sociaal contact en contract
 • Ik en het team
 • Fasering
 • Toepassing en mogelijke hindernissen

5. Afsluiting

We sluiten de training af met een samenvatting van de belangrijkste punten en bieden ruimte voor reflectie. Deelnemers kunnen vragen stellen, discussiëren over wat ze hebben geleerd en hun feedback geven. Dit laatste deel zorgt ervoor dat alle deelnemers met een gevoel van duidelijkheid en inspiratie de training verlaten.

Maatwerkopties Training Neurodiversiteit voor bedrijven

Een neurodiversiteitstraining voor bedrijven is altijd maatwerk.

In een oriënterend gesprek bespreken we op hoofdlijnen de wensen en verwachtingen en bepalen we of de neurodiversiteitstraining en aanpak van LVcoaching aansluit op de gewenste trainingsdagen.
Op basis hiervan krijgt u een offerte.

Indien u op akkoord bent met de offerte vindt er een uitgebreide intake plaats, waarin het doel van de training wordt besproken. We overleggen keuzes in onderwerpen, duur en trainingsvormen. Ook worden praktische zaken, zoals deelnemersaantal, trainingslocatie en budget besproken. Na goedkeuring van het concept wordt een draaiboek opgesteld en met de opdrachtgever besproken.

Praktische informatie Training Neurodiversiteit

Maatwerk training

Indicatie van de prijzen

Dagdeel training: € 650,-
Dag training: € 1200,-
Twee of meerdaagse training: € 1100,- per dag

Ontwerp training: eenmalig 650,- bij trainingen van 1 tot 6 dagdelen, inclusief presentatie en gebruikelijke trainingsmaterialen
Voorwerk: afstemming, evaluatie, benodigde deelnemersgesprekken, conform uurtarief.

Aan het kennismakingsgesprek /oriënterend gesprek en het opstellen van een offerte zijn geen kosten verbonden.

 • Ik heb een lezing van Linda bijgewoond over AD(H)D. Erg boeiend! Het heeft mij bewustwording en erkenning gegeven. Linda had de lezing goed voorbereidt, een goede opbouw en ruimte voor eigen inbreng. Linda is erg enthousiast, gemotiveerd en ervaringsdeskundig. Zij sluit goed aan bij de ander, voegt toe en geeft inzicht. Ze zet de ander in zijn kracht. Ik heb het als prettig en steunend ervaren. De opbouw en de insteek van het coachingstraject spreken mij erg aan. Mocht je ondersteuning nodig hebben, dan raad ik juist deze vorm van coachen door Linda erg aan!

  Petra Ruitenbeek Via LinkedIn
 • Door de communicatievaardigheden die ik van Linda heb geleerd, weet ik beter hoe ik mijn gevoelens en gedachtes beter onder controle kan brengen. Van Linda heb ik geleerd om mijn gevoelens en gedachtes meteen uit te spreken. Dit geeft veel meer rust en minder piekergedrag. De coaching en training vond ik een fijne combinatie. Zo kan je het op een goede manier toepassen. Door de trainingen kom je er ook achter hoe je communiceert in groepsverband.

  M. Mulder
 • Confronterend om te zien hoe bevooroordeeld je bent, leuk om 'talenten' te ontdekken die je altijd als vanzelfsprekend hebt beschouwd. Wat neem ik mee? Minder frustratie en een stuk meer acceptatie!

  Mw. Faro

Wat is neurodiversiteit, deel 2

Zoals ik in de introductie van deze neurodiversiteitstraining beschreef , verwijst neurodiversiteit naar de variatie in de menselijke hersenen en cognitie. Dit begrip, dat in de jaren negentig werd geïntroduceerd door socioloog Judy Singer, heeft als doel om neurologische verschillen niet als defecten of stoornissen te beschouwen, maar als natuurlijke variaties binnen de menselijke populatie, het concept erkent de diversiteit van de menselijke hersenstructuren en denkstijlen.

Stoornissen die onder Neurodiversiteit vallen

Neurodiversiteit omvat een breed scala aan neurologische verschillen. In de neurodiversiteitstraining komen de volgende neurologische verschillen aan bod;

 • ASS (Autisme): Kenmerkend zijn de uitdagingen op het gebied van sociale interactie, communicatie en repetitief gedrag.
 • ADHD: Kenmerkend zijn onder andere hyperactiviteit, impulsiviteit en problemen met aandacht en concentratie.
 • Dyslexie: Dit is een leerstoornis die invloed heeft op lezen, schrijven en spellen. Mensen met dyslexie hebben vaak sterke probleemoplossende vaardigheden en denken visueel en holistisch.
 • Dyspraxie: Een ontwikkelingsstoornis die de coördinatie en motorische vaardigheden beïnvloedt. Mensen met dyspraxie kunnen creatief en out-of-the-box denkers zijn.
 • Dyscalculie: Een specifieke leerstoornis die het vermogen om wiskundige concepten te begrijpen en toe te passen beïnvloedt. Mensen met dyscalculie kunnen sterke verbale en creatieve vaardigheden hebben.
 • Tourette-syndroom: Gekenmerkt door tics, die plotselinge, repetitieve bewegingen of geluiden zijn. Mensen met Tourette kunnen vaak zeer gedreven en gepassioneerd zijn in hun interesses.

Recente Ontwikkelingen

De wetenschap van neurodiversiteit heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt, mede dankzij onderzoek dat de biologische en genetische basis van deze verschillen onthult. Hier zijn enkele belangrijke ontwikkelingen:

 • Genetisch Onderzoek:
  Studies hebben aangetoond dat genetica een aanzienlijke rol speelt in veel neurodiverse condities. Onderzoek naar de genetische markers die verband houden met autisme en ADHD heeft bijvoorbeeld geleid tot een beter begrip van deze condities en mogelijke interventies.
 • Neurowetenschappelijke Doorbraken:
  Geavanceerde beeldvormingstechnieken, zoals fMRI en EEG, hebben wetenschappers in staat gesteld om de functionele en structurele verschillen in de hersenen van neurodiverse individuen beter te begrijpen. Dit heeft geleid tot meer gepersonaliseerde benaderingen van behandeling en ondersteuning.
 • Onderwijs en Technologie:
  Er is een groeiend aantal technologische hulpmiddelen en educatieve strategieën ontwikkeld om neurodiverse individuen te ondersteunen. Van spraakherkenningssoftware voor dyslexie tot apps die helpen bij het managen van ADHD-symptomen, technologie speelt een cruciale rol in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor veel mensen.
 • Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie:
  Er is een groeiende erkenning van de waarde van neurodiversiteit in zowel educatieve als professionele omgevingen. Veel bedrijven en onderwijsinstellingen passen hun beleid aan om meer inclusieve omgevingen te creëren die neurodiverse individuen ondersteunen en waarderen.